Sed je nejčastější pracovní polohou, nikoliv však nejzdravější! Aby dlouhodobé sezení nevytvářelo zdravotní komplikace, je třeba ho aktivně kompenzovat. Cílené zdravotní cvičení je tou nejvhodnější formou.

Zdravotní – vyrovnávací cvičení

Nejčastější zdravotní komplikací práce vsedě jsou bolesti zad. Aktivní přístup a pravidelnost jsou hlavním předpokladem jejich úspěšné prevence. V případě, že trávíte denně na židli více jak 3 hodiny, měli byste začít automaticky cvičit. Nečekejte na to až vás začne něco bolet!

Jestliže vás již něco bolí, snažte se problém vyřešit vhodnou léčbou a v případě, že to váš zdravotní stav dovoluje, začněte současně cvičit. Cvičení je vhodné jako kompenzace kterékoliv práci vsedě, provádíme ho při krátkých pohybových pauzách, ideálně vždy po hodině práce. Soustředíme se na precizní provedení cviku, zejména na dobré držení těla, provedení pohybu a dýchání. Cvičíme v sedě na židli, s oporou o stůl nebo židli a ve stoji.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) vydal v rámci zdravotní osvěty doporučení „Buď aktivní při práci vsedě„. Jedná se o praktický text s názornými obrázky, který obsahuje základní vyrovnávací cvičení při práci vsedě.