Klasická, léčebná, lymfatická, sportovní, reflexní, kdo se v tom má vyznat…? Nabízíme vám jejich základní charakteristiky, srovnání a přínos pro prevenci i léčbu bolestí zad.

Masáž a její účinek

Účinek masáže na lidský organismus je velice široký, mírně se liší dle typu masážní techniky. Obecně můžeme říci, že masáže zvyšují celkovou tělesnou i duševní kondici, napomáhají při regeneraci sil a odstraňování únavy. Zlepšují krevní a mízní oběh, kloubní pohyblivost a pozitivně ovlivňují psychický stav. Zpomalují vznik takových příznaků stárnutí organismu, jako je tvorba vrásek a zhoršení stavu kůže a podkoží.

Masáž a bolesti zad

Masáž se stala synonymem při řešení bolestí zad. Skoro každý u koho se bolesti objeví, začne přemýšlet, „kam by si zašel na masáž…“. Masáž opravdu může vyřešit řadu obtíží, její význam však nesmíme přeceňovat. Úspěšnost záleží na druhu obtíží a míře poškození páteřních struktur. Ne všechny obtíže můžeme masáží řešit a u některých diagnóz je masáž dokonce kontraindikována. Masáž chápeme především jako součást další léčby nebo režimových opatření u již rozvinutých obtíží nebo jako vhodnou prevenci bolestí zad.

Masáž jako léčba

Použití masáže jako samostatné léčby při bolestech zad lze doporučit pouze v případě unavených (namožených) zad po sportovní nebo pracovní zátěži (bolí pouze svaly). Masáž uvolní svalové napětí, zvýší prokrvení, odplaví zplodiny vzniklé při svalové práci, čímž výrazně urychlí proces regenerace svalové tkáně.
Speciální postavení zde má reflexní masáž indikovaná erudovaným lékařem nebo zkušeným fyzioterapeutem, která odstraňuje nežádoucí reflexní vazby s vnitřními orgány.

Masáž jako součást další léčby

Použití masáže v komplexu s dalšími léčebnými prostředky je jednou z nejdostupnějších modalit léčby bolestí zad. Většinou používáme ve spojení s farmakologickou léčbou, rehabilitační léčbou a opatřeními snižujícími nevyhovující ergonomické zatížení. Využití je u akutních i chronických stavů většiny funkčních poruch a degenerativních změn páteře. Masáž má své místo i v komplexu léčby revmatických onemocnění, následné rehabilitaci po operacích páteře a osteoporózy.
Musíme zdůraznit, že samotná masáž bez další léčby přináší pouze krátkodobou úlevu a neřeší podstatu problému. I když se může zdát, že například u lehčích forem funkčních blokád páteře obtíže po masáži odezněly, není tomu tak a problém se většinou pouze odsouvá. V tomto případě se masáž rovná zhruba spolknutí několika Brufenů. Tělo si mezitím vytvoří náhradní pohybový vzor, čímž odlehčuje postižené části páteř a naopak přetěžuje její ostatní části. Takto zakonzervovaný problém se znovu objeví po větší fyzické zátěži, po prochladnutí nebo při jiném onemocnění a to často ve větší intenzitě a kombinaci s dalšími obtížemi.

Masáž jako prevence bolestí zad

V případě, že nás nic netrápí a máme dostatek zdravého pohybu, masáž lze vřele doporučit jako vhodnou prevenci bolestí zad. Nutno opět zdůraznit, že to platí pouze v kombinaci s vhodnou pohybovou aktivitou. Samotná masáž je pouze pasivní terapie a musí být vhodně doplňována aktivním pohybem. Laicky řečeno svaly změkčuje a „ubírá“, kdežto k udržení páteře je třeba svaly zpevnit a naopak jim „přidat“ cvičením.

Kontraindikace – kam masáž nepatří

Obecně se musíme řídit vlastním pocitem, jestliže masáž zvyšuje naši bolest nebo se po masáži necítíme dobře, měli bychom se zamyslet, zdali je masáž to pravé. Pozor, nesmíme zaměňovat přirozenou citlivost svalů na tlak (otlak) s bolestí, kvůli které jsme na masáž přišli. Bezprostředně po masáži může dojít k mírnému zhoršení (podráždění), to by však mělo maximálně do hodiny vymizet. V případě, že zhoršení trvá déle, nebyla masáž vhodná k řešení našich obtíží. Citlivost svalů při nebo po masáži (otlak) je přímo úměrná naší citlivosti, intenzitě masáže a samozřejmě tomu, jestli na masáž chodíme pravidelně. Tento stav (pocit) nemá přímou souvislost s obtížemi a může se dostavit i u úplně zdravého jedince. Musíme si pak říci, jestli nám to vyhovuje a případně najít masáž (maséra) která (ý) nám bude vyhovovat.
Další kontraindikací jsou veškeré akutní nebo poúrazové stavy a bolesti zad, které vyzařují do končetin, hrudníku, břicha a třísel. Tyto stavy je vždy třeba nejdříve konzultovat s lékařem.

Typy masáží

Masáží je celá řada, konkrétně rozebíráme jednotlivé masážní techniky v těchto článcích: Klasická evropská masáž, reflexní masáž, thajská masáž a šiatsu, ayurvedská masáž, a další exotické masáže. Více… http://massage.cz

Náš TIP

Pečlivě vybírejte typ masáže, masážní salon a vhodného maséra. Masáž by měla být primárně příjemnou záležitostí a jakákoliv bolest nebo jiný nepříjemný pocit k ní nepatří. Dejte na doporučení známých nebo si zjistěte odbornost a praxi poskytovatele služby. Špatně provedená masáž je nejenom ztráta času a peněz, ale v krajním případě může způsobit i zdravotní komplikace.