Bolí vás v zádech? Již mnohokrát jste slyšeli, že máte cvičit? Snad jste to několikrát i sami zkusili, ale bolesti nepřestávaly… Pozitivní účinek cvičení potřebuje pro svoje rozvinutí svůj čas a především dodržet několik účinných zásad.

Naše tipy pro efektivní cvičení

a) Je třeba si na cvičení „udělat čas“, cvičit klidně, beze spěchu, aby byly aktivované jen ty svaly, u kterých je to žádoucí.

b) Základní posilovací cviky se nesmějí provádět švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů.

c) Žádný cvik nesmí bolet Je naopak žádoucí uvědomit si vlastní limity a cvičit do příjemného tahu, tlaku, nebo napětí svalstva a kloubů. Osobní limit každého cvičence ale nemusí být limitem pro daný cvik. Pokud si nejste jistí, jestli je kloubní rozsah vašeho těla adekvátní vašemu věku, poraďte se s lékařem.

d) Cvik, který se vám nedaří pro bolest nebo nepříjemné napětí, raději celý neprovádějte. Zkuste alespoň zaujmout základní pozici a jeho provedení naznačit zapnutím svalů. Po 2-3 dechových cyklech se uvolněte. Po chvíli uvolnění můžete celý cvik v základní pozici opakovat. Postupem času se vaše tělo bude učit na novou činnost adaptovat a pozice, nebo provádění cviku by měly být méně obtížné.

e) Mezi jednotlivými cviky zařazujte krátké pauzy do 30 sekund.

f) Cviky jsou obecně děleny do několika kategorií, podle hlavního účinku (posilovací, protahující svaly, uvolňující klouby, snižující svalové napětí, zlepšující obratnost, zvyšující rychlost, vytrvalostní). Sestavu je vhodné kombinovat tak, aby splnila účel, který od cvičení očekáváte a neublížila.

g) Před každým dlouhodobým cvičením (týdny, měsíce…) je dobré znát svůj zdravotní stav a zohlednit sestavu cviků po konzultaci s odborníkem (lékař, fyzioterapeut).

h) Vždy myslete na to, že necvičíte jen svým tělem. To, co bývá ze cvičení unavené nejvíce, je mozek, který všechno řídí a kontroluje. Každé cvičení je podnětem, který opravuje a vytváří novou paměťovou stopu vašich pohybových dovedností. Proto je z pohledu bolestí v zádech zcela zásadní cvičit raději pravidelně méně často ale cíleně a kvalitně, než házet celý den písek lopatou celou pracovní směnu a pak říkat, že se přece nacvičíte dost a dost.

ch) Představte si, že jste řiditel velkého podniku. Můžete ho dobře řídit, aniž víte, co se v něm děje? Jistě ne! Stejně tak je to se cvičením. Vždy se snažte dobře vnímat, co se v těle během cvičení děje. Jedině tak budete cvičit to, co chcete. Abyste se na cvičení mohli dobře soustředit, je proto je dobré cvičit bez hudby, v klidu, o samotě. Provedení nebude kvalitní když budete spěchat, mít hlad i přeplněný žaludek, i když budete večer chtít dohnat, že jste necvičili ráno, ale budete už ospalí.

Náš TIP

Vymezte si předem pro cvičení čas a těšte se na něj!