Základem pro úspěšnou léčbu je určení správné diagnózy a identifikace hlavní příčiny obtíží. Na následném řešení obtíží se v mezioborové spolupráci podílí řada odborníků z lékařských i nelékařských oborů.

Příčina bolestí

Jestliže známe diagnózu a příčinu obtíží, můžeme cíleně léčit, kompenzovat určitý negativní vliv nebo upravit držení těla při práci a běžných denních činnostech. V případě úrazu je to s nalezením příčiny relativně jednoduché, ale u dlouhodobého přetěžování páteře například při pracovní nebo sportovní činnosti je to již složitější. Základem je tedy správná diagnostika, od které se odvíjí následná léčba, úprava pohybového režimu a další ergonomická či jiná doporučení.

Léčebné přístupy

Po stanovení diagnózy může začít vlastní léčba. Přístup lze obecně dělit na operační a konzervativní (všechno ostatní). Operační léčba je na místě u akutních stavů (zlomeniny, úrazy), ale i chronických obtíží (stabilizace páteře). Konzervativní přístup zahrnuje podávání léků (farmakologická léčba), rehabilitační léčbu, která sama o sobě je nesmírně širokým spektrem procedur od rehabilitačního cvičení, s úpravou držení těla, fyzikální terapii a lázeňské procedury, až po zhotovení individuálních kompenzačních pomůcek. Do komplexního přístupu patří ergonomická opatření (správná pracovní pozice, zvedání břemen, správný sed, stoj a držení těla při běžných denních úkonech) a samozřejmě vhodná životospráva (poradny pro výživu, obezitu, kouření…).

Tyto, ale i mnohé další možnosti léčby by se měly dle typu obtíží v určitém poměru doplňovat. Záleží na dostupnosti terapie, časové náročnosti, možnostech nemocného a samozřejmě na tom, zda jde o akutní problém nebo dlouhodobé (chronické) obtíže.

Léčba akutních obtíží

U akutních stavů nastupuje dle diagnózy okamžitá léčba. Například:
a) Farmakologická léčba
– analgetika (tlumení bolesti)
– myorelaxancia (svalová relaxace)
– antirevmatika (proti zánětu)
b) Léčebná rehabilitace
– manuální terapie (manipulace, mobilizace, masáže…)
– fyzikální terapie (teplo, elektroléčba…)
c) Operační léčba
– stabilizace (fixace) páteře u zlomenin obratlů
– uvolnění meziobratlového prostoru při výhřezech meziobratlové ploténky

Léčba chronických obtíží

U chronických stavů klademe důraz nejenom na léčbu momentálních obtíží, ale i na zlepšení držení těla a odstranění nežádoucích vnějších vlivů. K dosažení úzdravy a následnému udržení stavu je vhodné kombinovat více přístupů:
– farmakologická léčba
– léčebná rehabilitace
– lázeňské procedury
– úprava pracoviště, nácvik správné pracovní pozice, zvedání břemen atd.
– výběr vhodných ergonomických, případně kompenzačních pomůcek (židle, polštář, matrace, ortéza-bandáž, opěrné pomůcky, obuv…)
– rekreační sport k udržení obecné kondice
– operační léčba u chronických obtíží je speciální kapitolou přesahující rámec tohoto článku

Příklad komplexního řešení

Popis obtíží: bolesti v bederní oblasti zvyšující se při předklonu a delším sezení, nadváha, sedavé zaměstnání, nesportovec ani jinak nepečující o své zdraví.
Léčba: po vyloučení akutní indikace operace nastupuje konzervativní léčba, ale zároveň se zamýšlíme nad vlastní příčinou vzniku obtíží. Neexistuje faktor, který chronicky přispívá k přetěžování hybného aparátu? Ptáme se například, jestli při práci správně sedíme a jestli tuto polohu (sezení) vhodně kompenzujeme.
Ergonomie: je totiž zřejmé, že v případě, že budeme pouze léčit a neupravíme špatnou pozici při sezení, která s velkou pravděpodobností ke vzniku obtíží významně přispívá, budou se obtíže po skončení léčby vracet.
Kompenzační pohybový režim: i přesto, že budeme dobře léčit a zlepšíme kvalitu sedu, upraví se výška židle a umístění monitoru, mohou obtíže přetrvávat. Naše tělo totiž není stavěno na dlouhodobé sezení a vyhovuje mu spíše změna poloh a přirozený pohyb (chůze, běh, šplh a plavání). Sedavé zaměstnání je tedy třeba kompenzovat vhodnou pohybovou aktivitou a to nejenom po ukončení práce, ale i v jejím průběhu. K řešení je potřeba individuální přístup.
Životospráva: ani člověka s nadváhou nemusí bolet záda, ale je přirozené, že chronické obtíže nosných kloubů a páteře jdou řešit lépe po adekvátní redukci hmotnosti.

Náš TIP…

Pro zdárné řešení bolestí zad musí tedy lékař nebo fyzioterapeut najít ve spolupráci s pacientem optimální poměr mezi jednotlivými složkami léčby. Ten záleží zejména na typu obtíží, věku pacienta, celkové kondici a čase který jsme schopni léčbě věnovat.