Pro správné pochopení funkce zad je nutná znalost jejich základní části a tou je páteř. Ta se skládá z obratlů, meziobratlových plotének a vazů, které je drží pohromadě. Páteř má několik hlavních funkcí: vzpřímené držení těla, umožňuje pohyb a tvoří kostěný obal pro nervovou soustavu.

Popis páteře

Páteř tvoří osovou část našeho těla. Je tvořena obratli, což jsou kostěné útvary, které svým tvarem tvoří jednak složku statickou (stojíme vzpřímeně), jednak složku dynamickou (můžeme se pohybovat) a navíc chrání náš nervový systém. Na jednotlivé obratle se upínají svaly umožňující poměrně široký rozsah pohybu. Páteř dospělého člověka má své typické zakřivení, je esovitě prohnutá – v krční páteři je vyklenutá dopředu, v hrudníku dozadu, v bedrech zase dopředu a v oblasti kříže zase dozadu. Díky zakřivení páteře je celý systém pružný. Míra zakřivení je u každého člověka jiná, někdo má zakřivení minimální (můžeme slyšet termín vyhlazená křivka) někdo se naopak prohýbá více. Obratle jsou navzájem spojeny pomocí chrupavčitých disků – meziobratlových plotének a pomocí meziobratlových kloubů. Celý systém je zpevněn pomocí velkého množství vazů. Na tvaru páteře se podílí také ve velké míře svalový aparát, který ovlivňuje celkové držení těla.

Vzpřímené držení těla

Zní to jako funkce statická (nepohyblivá), ale není tomu tak. Držení je zajištěno jednak pevnou kostěnou strukturou (obratle), ale také pružným vazivovým systémem, který vše drží pohromadě. Vazy pomáhají držet páteř ekonomicky v různých pozicích. Najdeme tu množství krátkých vazů, které spojují oblouky a výběžky sousedních obratlů a také systém dlouhých vazů, který v podstatě podélně poutá celou páteř. Na vzpřímeném držení páteře má podstatný vliv i kvalita svalového aparátu.

Pohyblivost páteře

Pohyby, které může páteř vykonávat, jsou předklon a záklon, úklony, otáčení – rotace a také pružení, při kterém se mění zakřivení páteře. Rozsah pohybu je dán tvarem jednotlivých obratlů a jejich kloubních plošek. Kloubní plošky jsou většinou postaveny tak, že pohyb mezi jednolitými obratli je velmi malý a větší pohybové rozsahy jsou možné až společným pohybem všech obratlů. Nejpohyblivější je oblast krční páteře, naopak nejmenší je pohyblivost v hrudní oblasti, kde je rozsah pohybu omezen hrudním košem. Největší problémy se objevují v oblastech přechodu více a méně pohyblivých míst – tj. přechod mezi pohyblivou krční a méně pohyblivou hrudní oblastí, dále mezi méně pohyblivou hrudní a více pohyblivou bederní oblastí nebo mezi pohyblivou bederní a nepohyblivou křížovou částí. Zkuste si všimnout kde se bolest nachází, když vás bolí záda. Není to zrovna místo přechodu jednotlivých částí?

Ochranná funkce

Nervovou soustavu tvoří mozek jehož pokračováním je mícha a z ní vycházející nervové kořeny. Právě mícha a nervové kořeny prochází páteřním kanálem, který zajišťuje její ochranu. Mícha končí u dospělého asi v úrovni druhého bederního obratle, odtud pokračuje svazek nervových kořenů, který se nazývá koňský ocas (když se provádí tzv. lumbální punkce – odběr mozkomíšního moku, je to vždy z míst, kde už nelze poškodit míchu, tedy pod 2. bederním obratlem). Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů, které vedou informace z a do příslušné části těla.Výstup nervu může být někdy utlačen (např. při výhřezu meziobratlové ploténky) a působit velmi nepříjemné bolesti.

Řízení pohybu – držení páteře

Držení páteře ve správné pozici a jednotlivé pohyby zajišťuje svalový aparát. Ten je však pouze vykonavatelem určitých pokynů (motorických programů), které přicházejí z řídících center – mozku a míchy. Právě tyto příkazy přímo ovlivňují kvalitu držení těla a provedení jednotlivých pohybů. Špatné držení těla nebo nevhodně prováděné pohyby jsou častým zdrojem bolestí zad, z čehož vyplývá, že kvalita řízení hraje velice významnou roli pro správnou funkci naší páteře. Smyslem léčby bolesti zad je tak nejen ústup akutní či chronické bolesti, vyléčení zánětu, stabilizace a zahojení zlomeniny, ale zejména obnova a udržení kvality podvědomých řídících programů. V praxi to znamená jedinou věc – PRAVIDELNÉ CVIČENÍ!

Náš TIP

Základním předpokladem správné funkce páteře je dokonalá spolupráce jednotlivých složek. Špatná práce jedné složky přímo ovlivňuje další části zajišťující určitou funkci. Vzhledem k množství struktur zajišťujících tyto funkce, může být i zdroj obtíží rozmanitý. Základem léčby i prevence je pochopení struktury a funkce našeho těla, které umožní identifikovat příčinu obtíží.