Poradna

Bolesti zad – lékařská terminologie

Definic bolestí zad je mnoho, snaží se dělit celou problematiku zejména podle lokalizace a délky trvání obtíží. Jiným možným pohledem je pak příčina, typ léčby, vliv na rozvoj invalidity, dle nákladů na léčbu apod. Dle lokalizace Hlavními statistickými jednotkami...

Páteř v noci aneb komfort spaní

To, co má na pohybový aparát největší vliv, je to, co působí nejdéle. Jednou ze tří věcí, které mechanicky nejvíce ovlivňují hybný systém je krom pohodlí sezení (židle) a kontaktu těla s povrchem zemským (boty, ale i vlastní podklad) postel, na které obvykle trávíme...

Chraň si záda při manipulaci s břemeny

Zvedání a přenášení břemen představuje výrazné riziko pro vznik obtíží pohybového aparátu, zejména pak oblasti bederní páteře. Jednou z hlavních příčin vzniku výhřezu meziobratlového disku bývá nesprávná manipulace s břemeny. Správná technika Ohrožení našich zad při...

Usnadni si práci vstoje

Práce vstoje je společně s prácí vsedě nejčastější pracovní polohou. Dlouhodobý stoj vytváří určitá zdravotní rizika, která se ve zvýšené míře projevují při nedodržování zásad správného pohybového režimu. Zdravotní - vyrovnávací cvičení Nejčastější zdravotní...

Usnadni si práci u počítače

Správná pracovní poloha a vhodné pohybové aktivity jsou základní podmínkou úspěšné prevence bolestí zad a pohybového aparátu při dlouhodobé práci s počítačem. Pohybový režim při práci s PC Pro to aby nás od práce s počítačem nebolelo celé tělo, musíme zajistit jednak...

Ergonomie při práci na PC

Častou příčinou bolestí zad, ramen, paží a zápěstí, vzniku zrakové únavy je nevhodné uspořádání, vybavení a umístění počítačového pracoviště. Ergonomické doporučení Spočítejte si, kolik času denně, týdně a měsíčně u PC strávíte a jestliže zjistíte, že jsou to v...

Co je to ergonomie

Ergonomická židle, moderní design a ergonomie, špatná ergonomie při práci na PC…., slovo ergonomie se stalo součástí našeho slovníku. Pojďme si říci, co přesně toto slovo znamená, čím se ergonomie zabývá a jaké je její praktické využití. Základem slova ergonomie je...

Rekreační sport

Pojďme si společně říci, co je to rekreační sport a jak může pozitivně nebo negativně ovlivnit kondici našich zad. Protože v našem těle všechno souvisí se vším, musíme se tedy ptát: jak může rekreační sport pozitivně nebo negativně ovlivnit kondici našeho organismu?...

Regenerace

Regenerací se po celém světě zabývá řada odborníků. Jsou vyzdvihovány zejména 4 oblasti, jejichž ovlivnění vede k dobrým regeneračním výsledkům. Detoxikace Pročištění lidského těla od odpadních, přebytečných a odpadních látek je základní podmínkou života. Hlavními...