Sestava základních zdravotních – rehabilitačních cviků pro oblast krční páteře. Cviky jsou vhodné jako prevence i léčba bolestí krční páteře. Pro určité obtíže jsou vhodné pouze některé cviky, proto jste-li již v léčení, měli byste vhodnost cviku konzultovat se svým fyzioterapeutem nebo lékařem. Nebo využijte služeb naší PORADNY!

Než začnete cvičit

Než začnete cvičit, přečtěte si prosím naše doporučení. Jeho dodržením zajistíte maximální efektivitu cvičení a vyhnete se komplikacím, které může způsobit nevhodný nebo špatně provedený cvik.

Cvik 1

Obrázek k odstavci: Cvik 1
 • Účinek: protažení svalů krku, zlepšení pohyblivosti krční páteře do předklonu (flexe)
 • Cvičební pozice: vsedě na patách, možno cvičit i vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu, ramena a paže uvolnit
 • Provedení: s výdechem od shora dolů obloukovitě předkloníme hlavu (bradu k hrudníku, oči dolů), pohyb je prováděn pouze v krční a horní hrudní páteři, bederní páteř a ramena jsou ve výchozím postavení -> v této pozici výdrž, pravidelně dýcháme nosem, 6x nádech výdech -> při sedmém nádechu pomalu narovnáme páteř do výchozí polohy, několikrát nadechneme, zkorigujeme polohu a celý cvik opakujeme 4-6x.
 • Co bychom měli cítit: při předklonu hlavy cítíme napětí zezadu na krční páteři a mezi lopatkami
 • Časté chyby: špatná pozice v bederní páteře (ohnutí), zvednutá ramena a napjaté paže, rovně provedený předklon – nedochází k rozvinutí páteře

Cvik 2

Obrázek k odstavci: Cvik 2
 • Účinek: protažení svalů krku, zlepšení pohyblivosti krční páteře
 • Cvičební pozice: s rukama za hlavou, ostatní stejné jako u cviku č.1
 • Provedení: ruce tlačí hlavu dolů, ostatní stejné jako u cviku č.1,
 • Co bychom měli cítit: stejné jako u cviku č.1
 • Časté chyby: stejné jako u cviku č.1

Cvik 3

Obrázek k odstavci: Cvik 3
 • Účinek: protažení svalů krku, zlepšení pohyblivosti krční páteře do úklonu (latero flexe)
 • Cvičební pozice: vsedě na patách, možno cvičit i vsedě na židli, záda jsou rovná, hlava je v prodloužení trupu, díváme se rovně před sebe, ramena a paže uvolnit
 • Provedení: s výdechem od shora dolů obloukovitě ukloníme hlavu k jednomu rameni, pohyb je prováděn pouze v krční a horní hrudní páteři, bederní páteř a ramena jsou ve výchozím postavení -> v této pozici výdrž, pravidelně dýcháme nosem, 6x nádech výdech -> při sedmém nádechu pomalu narovnáme páteř do výchozí polohy, několikrát nadechneme, zkorigujeme polohu a celý cvik opakujeme 4-6x.
 • Co bychom měli cítit: při úklonu hlavy k jedné straně cítíme napětí na straně protilehlé, napětí je po celé straně krku až k rameni
 • Časté chyby: předsunuté postavení v krční páteři, ohnutí bederní páteře, zvednutí protilehlého ramen při úklonu

Cvik 4

Obrázek k odstavci: Cvik 4
 • Účinek: protažení svalů krku, zlepšení pohyblivosti krční páteře do úklonu (latero flexe)
 • Cvičební pozice: jednou rukou se držíme za hlavu a pomáháme ohnutí krční páteře do úklonu, ostatní stejné jako u cviku č. 3
 • Provedení: ruka lehce pomáhá ohnutí krční páteře do úklonu, ostatní stejné jako u cviku č. 3
 • Co bychom měli cítit: stejné jako u cviku č. 3
 • Časté chyby: stejné jako u cviku č. 3