Migréna

Bolesti hlavy, stejně jako bolesti zad, jsou jen příznakem (symptomem), který může mít mnoho různých příčin. Je na odborném lékaři, aby určil, zda se jedná o bolest sekundární (provázející jiný chorobný stav – úraz, mozkovou příhodu, nádor, zánět, onemocnění zubů…),...

Bolesti zad a vnitřní orgány

Vztahy mezi páteří (myšleno včetně stabilizujících svalů, vazů apod.) a vnitřními orgány jsou dány vývojem. Anatomické a reflexní propojení reflektuje segmentové uspořádání těla. Prakticky to znamená, že jakákoli porucha v oblasti páteře vyvolá reflexní změnu ve...

Psychicky podmíněné bolesti zad

Stejně tak, jako psychika ovlivňuje naše tělo, pochody v těle zpětně ovlivňují psychiku. Platí to i o bolesti zad. Bolesti zad mají multifaktoriální etiologii – tedy mohou být způsobené celou řadou příčin. Mezi nimi není možné opomenout ani psychické vlivy a...

Růstové a vývojové poruchy

Poruchy vývoje hybného systému jsou strukturní a funkční. Představte si lidské tělo jako špatně se pohybujícího robota. Špatnou funkci lze přičíst jak jeho vadné části, tak jeho nedokonalému řízení. Stejné je to s lidským pohybovým aparátem. Základní rozdělení Obratle...

Bolesti páteře – pohybový segment

Každý pohybový segment tvoří 2 sousední obratle, které jsou pohyblivě spojené diskem a meziobratlovými klouby (výjimku tvoří pouze segmenty C 0-2). Nejčastějšími zdroji bolesti jsou přetížené kloubky, degenerovaný disk, nebo útlak nervového kořene vlevo či vpravo při...