Bolesti zad jsou problémem více v rozvinutým zemích – dle statistických přehledů až 70% všech případů – představují ze všech diagnóz vůbec nejvíce dnů pracovní neschopnosti.

Výskyt

V industrializovaných zemích onemocní akutní LBP dle statistických přehledů 5% osob za rok. Problém se týká všech věkových kategorií, nejčastěji však mezi 35 a 55 lety věku. Akutní lumbago odezní neléčené v 90% do 6 týdnů, chronická bolest se rozvine pouze u 2-7% nemocných. Bolesti zad jsou problémem více v rozvinutým zemích – dle statistických přehledů až 70% všech případů – představují ze všech diagnóz vůbec nejvíce dnů pracovní neschopnosti.
Samotná bolest většinou není spojena se závažným onemocněním a je pouze výsledkem lokálního přetížení tkání. Cca. v 85% se neprokáže jakákoli strukturální souvislost, pouze 4% nemocných mají kompresivní zlomeniny obratlů a jen v 1% případů je bolest zad způsobena nádorem. Zda je to málo, nebo moc, je otázka, na kterou si odpovězte sami.

Praktický dopad

V ordinaci je důležité si uvědomit, že pokud nemá bolest nemá kořenovou distribuci, lékař nemá podezření na nádor, kompresivní zlomeninu při osteoporóze, infekční příčinu obtíží, zánět obratlové ploténky, není zřejmá souvislost s úrazem nebo operací, nebo s jiným závažným onemocněním, není rutinně indikováno zobrazovací vyšetření (RTG – rentgen, CT – počítačová tomografie, MR – magnetická rezonance a další). Podle moderních léčebných doporučení patří nespecifické bolesti dolní části zad do rukou všeobecného praktického lékaře. Vyšetření u specialisty je indikováno pouze v případě podezření na závažnější příčinu – viz. výše. – nebo v případě nelepšení se nemocného po 4-6 týdnech adekvátní léčby.

RED FLAGS – červené praporky

Jako „red flags“ se označují faktory, které, jsou-li přítomny, zvyšují podezření na závažnou příčinu obtíží – nejsou-li přítomny red flags, jedná se o nespecifické bolesti zad:
• věk pod 20 a nad 55 let
• čerstvé trauma v anamnéze (informace o předchorobí)
• bolest – konstantní, progredující, nelepšící se v klidu (nemechanická), v hrudní oblasti
• zhoubný nádor v anamnéze
• dlouhodobé užívaní kortikosteroidů
• závislost na lécích
• užívání imunosupresivních léků (snižujících imunitu)
• HIV pozitivita
• celkové příznaky – nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, horečka
• neurologické příznaky
• strukturní deformity kloubů a páteře

YELLOW FLAGS – žluté praporky

Jako „yellow flags“ se označují psychosociální faktory zvyšující riziko chronifikace bolesti a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pokud nemocný vykazuje tyto příznaky, měla by být léčba zaměřena více na motivaci a očekávání nemocného, případně psychický stav:
• nevhodné chování k bolesti – nemocný redukuje stupně aktivity
• problémy související se zaměstnáním – malé uspokojení z práce, rentová očekávání
• psychické problémy – depresivita, úzkostnost, stres, ztráta sociálních vazeb

Náš TIP

Při nespecifické akutní bolesti dolní části zad (LBP) není na místě klid na lůžku, nemocný by měl zůstat aktivní, po nezbytně dlouhou dobu je vhodné užívat běžné léky proti bolesti, případně na uvolnění svalů. Při delším trvání je vhodné se poradit s lékařem.