Každý pohybový segment tvoří 2 sousední obratle, které jsou pohyblivě spojené diskem a meziobratlovými klouby (výjimku tvoří pouze segmenty C 0-2). Nejčastějšími zdroji bolesti jsou přetížené kloubky, degenerovaný disk, nebo útlak nervového kořene vlevo či vpravo při prostupu meziobratlovými otvory.

Zatížení segmentu

Při pohledu z boku má každý segment 2 hlavní mechanické sloupce. Přední, tvořený diskem a zadní, tvořený meziobratlovými (facetovými) kloubky. Disk pruží, kloubky se mohou mírně posouvat. Při předklonu se více zatíží přední sloupec, tedy ploténka, při záklonu se více zatíží zadní sloupec, tedy kloubky, ploténka se naopak odlehčí.
Jadérko ploténky se při předklonu (i sezení v hlubokém křesle, sed s nohou přes nohu…!) posouvá vzad. Při záklonu se zadní hrany obratlů přibližují, jadérko tak může pouze vpřed.

Opakovaná zátěž

Střídání pohybů v jejich přirozeném rozsahu nevede k poškození. I tak je třeba drobná údržba lehkého opotřebení tkání regeneračními pochody, které se dějí prakticky celý den a vůbec o nich nevíme.
Pokud se pohyby nestřídají, ale např. v předklonu zůstává pohybový páteřní segment delší dobu (dlouhé sezení s nesprávně tvarovanou bederní páteří do ohnutí), dojde k většímu poškození, které se již nestačí plně regenerovat. Nastupuje degenerace. Minimální, okem nepostřehnutelná, přesto však přítomná trvalá změna jako následek statického přetížení. Ta má své významné důsledky zejména po delší době, kdy se její účinek sčítá s podobnou lehkou degenerací okolních segmentů, ale i jiných míst segmentu jednoho.
Jiným typem škodlivé opakované zátěže je opakovaná dynamická zátěž, překonávající přirozené limity tkáně (hodinové házení lopatou u netrénovaného úředníka).

 

meziobratlový prostor

Meziobratlový otvor může být tak široký, jak vysoká je meziobratlová ploténka. S jejím snižováním (degenerace z přetížení, fyziologický proces stárnutí, stav po operaci) se zužuje i meziobratlový otvor, kterým v každém pohybovém segmentu vycházejí dva nervové kořeny. Jeden vlevo, druhý vpravo. Smyslem je tedy logicky co nejdéle udržet co možná nejvyšší, šťavnaté ploténky plné vody, které mohou efektivně zabránit uskřinutí nervového kořene.

 

Nic není jednoduché – osteofyty

Nervový kořen nemusí být drážděn pouze zúženým meziobratlovým otvorem při snížení disku. Přetížená a ne zcela zregenerovaná okostice (periost) obratle se může podráždit. Následuje mírný otok, zánět, zrpvu lehký, při opakovaném neadekvátním zatěžování chronický. Již tato fáze může působit značnou bolest (prostor pro léky proti otoku a zánětu). Organismus se bolesti brání – obtěžuje jej. Chce zabránit pohybu, který bolest ještě zhoršuje. „Mozek“ tak zapne okolní svaly, aby segment zpevnily. Tím ale lokálně stoupne tlak a bolest se může ještě zhoršit (prostor pro léky na uvolnění svalstva a na léky proti bolesti, které následně vedou k nižší aktivaci ochranného svalového napětí).
Brání se i kost (okostice). Je hloupá, nic moc neumí. Co umí dobře, je růst, tak tedy roste. Roste ve směru přetížení a zánětu. Roste pomalu, ale dlouho. Vznikají tak nárůstky, návalky, latinsky osteofyty. Ty pak mohou být vidět i na rentgenu nebo CT (počítačová tomografie).

 

Osteofyt sem, osteofyt tam

Kostěné návalky (osteofyty) jsou ostré, dál dráždí okolní měkké tkáně, řežou je – a to bolí! Mohou také růst dozadu, přímo do meziobratlového prostoru a tam tlačit na nervový kořen. Dva osteofyty rostoucí ze sousedních obratlů se mohou i spojit, přemostit disk a celý segment tak po čase znehybní. Nehybný segment pak vyžaduje větší pohybové nároky po segmentech sousedních, které se tak snadno přetíží, hůře regenerují, ba degenerují a cyklus se opakuje.

 

Anomální pohybový segment

Existují drobné vývojové odchylky (vady) pohybového aparátu. Hůře se vyvine jeden meziobratlový kloubek, je menší, než je běžné. Všechny obratle tvořící vývojový základ křížové kosti nesrostou – jeden zůstane částečně, nebo zcela oddělen. Podobných drobností lze nalézt mnoho. Leckdo o nich ani neví a je zcela bez obtíží, zdráv. Každá taková drobnost ale v celkovém obrazu představuje možné místo začátku předčasné degenerace. Procesu, který se velmi pozvolna, jako domino v medu, šíří i na okolní segmenty, které nevydrží věčně…

 

Cesta k pestrosti

Nejlepší cestou, jak se poškození s následnou degenerací vyvarovat je pestrý, pravidelný, přiměřený pohyb. Lezte, šplhejte, plavte. Dělejte všechno to, co neděláte v práci!