Poruchy vývoje hybného systému jsou strukturní a funkční. Představte si lidské tělo jako špatně se pohybujícího robota. Špatnou funkci lze přičíst jak jeho vadné části, tak jeho nedokonalému řízení. Stejné je to s lidským pohybovým aparátem.

Základní rozdělení

Obratle páteře i svaly musí mít správnou strukturu a nervový systém, který je řídí, musí fungovat optimálně, tedy být vybaven softwarem, který si s jednotlivými částmi těla umí poradit. Novorozenec může mít bezvadně vyvinuté tělo a dokonalé předpoklady budoucího vývoje, pokud má ale poškozenou centrální nervovou soustavu (dětská mozková obrna, léky a alkohol v těhotenství, onemocnění matky…), ve vývoji se bude opožďovat, nebo v některých fázích vývoje bez vhodné rehabilitace ustrne. Na druhé straně nesmírně širokého spektra poruch je atlet, mistr světa v gymnastice. Své tělo dokonale cítí, dokonale ovládá. Tréninkem má vypracované optimální řídící mechanismy (pohybový program – vzor), zapíná jen ty svaly, které jsou potřeba, pohyb je ekonomický a estetický. Ale ouha. Po autonehodě mu zbude právě jen optimální software, protože tělo je zlámané, roztržené svaly nepracují, klouby nedržené vazy nejsou stabilní apod.
V obou případech není možný dokonalý funkční pohyb, i když v prvním případě pro poruchu řízení, ve druhém pro mechanickou poruchu výkonných částí systému (kosti, svaly, klouby…).

Před a po narození

Dobré je si také uvědomit, že některé poruchy jsou vrozené a po narození se již vývoj struktury nedá ovlivnit buď vůbec (rozštěp páteře a míchy, přídatné krční žebro), nebo jen s větším či menším úspěchem rehabilitací, operačním zásahem, nebo jejich kombinací (vrozené vykloubení kyčlí…) v závislosti na tíži postižení. Optimálním předcházením těmto poruchám je péče o matku v těhotenství. Důležitý je celý komplex faktorů od stravy, přes prevenci infekčních onemocnění matky (která mohou negativně ovlivnit třeba i vývoj mozku plodu), kouření, vliv léků a alkoholu po kvalitu ovzduší a psychickou pohodu rodičky. Díky genetickému poradenství a prenatálnímu screeningu můžeme mnohé z těchto vad odhalit ještě před narozením jedince.
Druhou skupinou jsou poruchy získané. Opět funkční i strukturní. Jsou zpravidla vyvolané nepoměrem mezi mírou a kvalitou zatěžování dané časti těla a jejími mechanickými možnostmi. Pod touto obecnou formulí je možné si představit stejně dobře deformované nohy baletek, jako získanou skoliózu (vybočení páteře), fixovaný předsun hlavy, která už nejde narovnat i kulatá záda s hrudní hyperkyfosou (přílišné vyhrbení v hrudní oblasti) u mladých dospělých trpících Scheuermannovou chorobou. Základem prevence takových stavů je vhodný oděv, obuv, kvalitní postel, dobré pracovní prostřední a pracovní poloha (ergonomie), ale i pestrost pohybu a optimální hmotnost. Spektrum léčby takových stavů je velmi širové a vychází z příčiny, preferencí nemocného a možností moderní medicíny.

Proporce osového orgánu

Poměr délek páteř : hlava se s různým věkem života mění. Vyvíjí se v závislosti na růstu jedince. U novorozence tvoří délka hlavy 1/4 čtvrtinu délky osového orgánu, u dospělých pouze 1/8. Tělo roste nejrychleji po narození a znovu v pubertě. Rychlost a kvalita růstu závisí na faktorech, jakými jsou genetická výbava, pohlaví, výživa, stejně jako míra a pestrost fyzické zátěže. Ne vždy se kosti a svalstvo vyvíjí optimálně. V době rychlého růstu kostí, se svalstvo a vazy obvykle nevyvíjí stejně rychle. Především v tomto věku pak dochází k chorobným poruchám držení těla s možným rozvojem bolestivých stavů.

Páteř a mládí

Pokud dojde k vybočení páteře do strany (ve tvaru písmena „C“ nebo „S“), hovoříme o skolióze. Ve většině případů se nedá zjistit proč k ní došlo. Příčina je jasná jen v důsledku úrazu, zlomenin obratle nebo některých jiných onemocnění (tuberkulóza aj.). Zvláště u dětí a mládeže je nutné dbát na správné držení těla. Pozdní korekce už nemusí mít tak dobré výsledky jako včasný zásah. V době rychlého růstu je velmi důležité správné rozvržení cvičení. Stejně tak je nezbytné vyhýbat se přehnané zátěži a posilování. Během povinné školní docházky není vhodné nošení tašky v jedné ruce, ale ani na zádech, pokud je hmotnost nadměrná. Důležité je správné sezení s optimální výškou sedací plochy židle, vhodným sklonem a výškou opěradla, které má dosahovat až k lopatkám, výška pracovní desky má umožňovat pohodlné opření pokrčených loktů.

Stáří

S věkem podléhá degeneraci nejen páteř, ale i řídící vlivy nervového systému. V těle se snižuje podíl vody, chrupavky a vazy jsou méně pružné. Dochází k degenerativním změnám kloubních chrupavek i meziobratlových disků, na jejichž úkor se snižuje tělesná výška. V opačném pořadí, tak, jak se postupně za vývoje zapojovaly, nyní ochabují svalové skupiny udržující vzpřímený postoj páteře a hlavy. Stále častěji se objevuje omezená hybnost a celková ztuhlost, kterou doprovází bolestivost. Může docházet k deformitám kloubů končetin, fixovanému předsunu hlavy, omezení celkového rozsahu pohybu. Zde se fyzický trénink zaměřuje na udržení dosažené výkonnosti a kvality pohybových dovedností. Klesá regenerační kapacita organismu, kterou je možné podpořit vhodným množstvím kvalitní stravy a relaxace.

Příklady poruch

Jednou z vrozených vad krční páteře je tzv. „krční žebro“. Mohutně vyvinuté příčné výběžky na sedmém (ale i šestém) krčním obratli mohou být na jedné, ale i obou stranách. Vada vůbec nemusí vadit, zpravidla se ale projevuje útlakem cév a nervů. Může se hůře prokrvovat horní končetina, která je studená, útlak nervů pažní pleteně vede k pocitu mravenčení v paži a k bolesti. Při chronických obtížích, které špatně reagují na rehabilitační ošetření, lze nadměrně vyvinutý příčný výběžek chirurgicky odstranit.
Poměrně časté jsou vrozené změny na obratlích. „Spina bifida“ neboli rozštěp obratlů se může vyskytnout samostatně nebo s jinými vrozenými vadami páteřního kanálu. Vzniká poruchou ve vývoji páteře během 1. měsíce těhotenství. Páteřní kanál se postupně uzavírá od hlavy po kostrč. Pokud se uzavřít nestihne, zůstává oblouk jednoho nebo více obratlů otevřený. Nejčastěji postihuje obratle L5 a S1 (poslední, 5. bederní a 1. křížový). Spina bifida oculta (skrytý rozštěp páteře) bývá často nepoznaná a svému nositeli nemusí působit obtíže. Bývá zjištěna náhodou při rentgenovém vyšetření. Mohou se ale vyskytnout bolesti v postižené oblasti. Snad způsobené současnou poruchou vývoje řízení právě na konci páteře uložených svalů. Příčiny vzniku jsou neznámé. Vážnější malformací je spina bifida aperta (otevřený rozštěp páteře), kdy mohou být kromě tkáně obratlů poškozeny i míšní pleny, nervy i samotná mícha. Většina dětí s těžkými formami tohoto onemocnění umírá. Přeživší trpí únikem moči, nervově-svalovými příznaky na dolních končetinách. U mírnějších forem dochází k úbytku svalové hmoty, špatné koordinaci pohybů a kloubnímu postižení (kyčle).

Náš TIP

Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš!