Práce vstoje je společně s prácí vsedě nejčastější pracovní polohou. Dlouhodobý stoj vytváří určitá zdravotní rizika, která se ve zvýšené míře projevují při nedodržování zásad správného pohybového režimu.

Zdravotní – vyrovnávací cvičení

Nejčastější zdravotní komplikace při práci vstoje jsou bolesti dolních končetin a zad. Aby dlouhodobé stání nevytvářelo zdravotní komplikace, je třeba ho aktivně kompenzovat. Cílené zdravotní cvičení je nejvhodnější formou.
-tucne-Zdravotní – vyrovnávací cvičení-/tucne-
Aktivní přístup a pravidelnost jsou hlavním předpokladem úspěšné prevence bolestí zad a pohybového aparátu. V případě, že stojíte denně více jak 4 hodiny, začněte cvičit automaticky a nečekejte až se obtíže dostaví!Jestliže se u vás již nějaké obtíže projevily, snažte se problém vyřešit vhodnou léčbou a v případě, že to váš zdravotní stav dovoluje, začněte současně cvičit. Cvičení je vhodné jako kompenzace kterékoliv práci vstoje, provádíme ho při krátkých (2-5 min.) pohybových pauzách, vždy po 2-3 hodinách práce. Soustředíme se na precizní provedení cviku, zejména na dobré držení těla, provedení pohybu a dýchání. Cvičíme v sedě, v opření o zeď, stůl nebo židli a ve stoji.Státní zdravotní ústav (SZÚ) vydal v rámci zdravotní osvěty doporučení „Ulehči si práci vstoje„. Jedná se o praktický text s názornými obrázky, který obsahuje základní vyrovnávací cvičení při práci vstoje.