Naše tělo si potřebuje po každodenní dřině odpočinout… Musíme mu zajistit intenzivní a kvalitní odpočinek, který odstraní únavu a urychlí jeho regeneraci. Odpočinuté a dobře zregenerované tělo má lepší obranyschopnost a menší náchylnost ke vzniku obtíží pohybového aparátu. Pojďme si říci, jaké druhy odpočinku mohou pozitivně ovlivnit naše zdraví, funkci páteře a třeba i zmírnit bolesti zad.

Odpočinek

Potřebujeme rovnováhu mezi fyzickou i psychickou aktivitou a odpočinkem. Tento poměr se mění s věkem, děti a senioři se snáze unaví, potřebují více odpočívat. U všech pak záleží na kondici – trénovanosti, životosprávě a genetických dispozicích. Základní formou odpočinku je spánek. Pravidelný, přiměřeně dlouhý, nepřerušovaný spánek by měl být dostačující formou odpočinku pro zcela zdravého jedince, který má dostatek zdravého pohyby a fyzicky se nepřetěžuje.

Nedostatek odpočinku

Jestliže je naše fyzická nebo psychická zátěž vyšší než naše tělo snese, samotný spánek již k odpočinku nestačí. Únava se hromadí, nastupuje fyzická a psychická vyčerpanost, které po čase mohou vyústit ve zdravotní problémy. Naše záda jsou místem, kde se nahromaděné psychické a fyzické vypětí často projeví. Dochází ke zvýšenému napětí (tonu) určitých svalů (např. horní část trapézového svalu), ty se časem stanou bolestivými a přestanou správně vykonávat svoji funkci, kterou tak z částí musí převzít jiný sval, vazivová nebo kloubní struktura a problém se začne přenášet po celém těle.

Aktivní odpočinek

Jestliže tedy samotný spánek nestačí, musíme tělu dopřát nějaký další odpočinek. Činnost, u které jsme zpravidla aktivní. Máte-li si odpočinout od delší strnulé práce u kancelářského stolu, snáze zrelaxujete výletem, vycházkou se psem, projížďkou na bruslích. Prostě něčím zcela odlišným. Uvolní se oči i tělo a myšlenky na to, kdo vyhraje první set v ping-pongu dají zapomenout na povinnosti. Naopak těžce fyzicky pracující si lépe odpočine u méně náročných sportovních her, pobytem v přírodě, pěstováním klidných koníčků, u kterých bude provádět to, co v práci nedělal.
Formami aktivního odpočinku jsou zdravý pohyb a aktivní relaxace a regenerace. Zdravý pohyb je popsán v kapitole „Aktivity“, my se nadále budeme věnovat pasivnější části aktivního odpočinku, relaxaci a regeneraci.

Relaxace a regenerace

Cizojazyčná slova relaxace a regenerace v překladu znamenají uvolnění (relaxace) a obnova (regenerace). Jinak řečeno, jde o uvolnění nahromaděné únavy a následnou obnovu sil, ale i zatížených tkání. Oba pojmy zastřešují řadu procesů, které mimoděk plynou u činností, které člověk dělá s chutí, rád. Mají ve svém důsledku vést k navození tělesné i duševní kondice, obnově výkonnosti. Při bolestech zad pak hlavně uvolňují svalové napětí, umožňují míznímu systému odstranit zplodiny metabolismu a krevnímu oběhu zprostředkovat vlastní regeneraci s obnovením či náhradou odumřelých a opotřebovaných tkání nejen struktur nejen pohybového aparátu.

Relaxační a regenerační procedury

Pro regeneraci a relaxaci jsou tradičně používány různé typy procedur, které se liší dle regionu a kultury. Sever Evropy se liší od jihu, západní kultura má jiné metody než muslimské nebo asijské státy. Všechny mají ale společného jmenovatele, uvolnění těla i mysli a obnovu sil.
V našem regionu je tradičním synonymem pro relaxaci a regeneraci „Lázeňská léčba“.

Lázeňská léčba

Je dobré si uvědomit, že to, co v lázních působí blahodárně, nejsou jen jednotlivé procedury, či jejich vhodná kombinace. Léčí i vlastní pobyt a jeho dobře zvolená délka. Ne nadarmo se říká, že minimální dobou jsou tři týdny. První týden člověk myslí na to, co stihl a co nedodělal, druhý probíhá vlastní léčba (relaxace a regenerace) a třetí týden jsou leckteří duchem již opět ve víru všedního dne.
Do lázeňské léčby řadíme procedury, při kterých na naše tělo působí různé fyzikální síly (tlak, teplo, UV záření, modulovaný elektrický proud) a různé chemické látky (minerální soli, rostlinné oleje, bylinné výtažky…). Za všechny jmenujme alespoň tyto procedury:
Masáž – relaxační, sportovní, reflexní a lymfatická
Hydroterapie (vodoléčba) – perličková koupel, vířivka, přísadové koupele, střídavé končetinové koupele, skotské střiky, galvanická lázeň
Tepelné procedury – suchá sauna (finská), parní sauna (turecká), kryoterapie, solux, diatermie
Zábaly – bahenní zábal, parafin, rostlinné olejové zábaly
Léčebná tělesná výchova – individuální či ve skupině

Náš TIP

Relaxační procedury doporučujeme jako vhodnou kompenzaci pracovního nebo sportovního zatížení a prevenci zdravotních obtíží. Samozřejmě je vždy nutný určitý poměr mezi těmito procedurami a pohybovými aktivitami. Ten záleží na typu pracovní (sportovní) zátěže, věku, celkové kondici a eventuálních zdravotních obtížích.