Meziobratlová ploténka (disk) tvoří jakýsi „tlumič“ mezi každými dvěma obratli. Jedná se o strukturu, která hraje pro dobrou funkci páteře zcela zásadní význam. Její degenerace nebo akutní poškození jsou významnými faktory bolesti zad.

Z čeho je disk?

Meziobratlová ploténka je z vazivové chrupavky. Chrupavka je tkáň, která neobsahuje cévy. Proto je její výživa velmi pomalá, živiny pouze pomalu difundují. Neobsahuje ani nervy. Zdravou ploténku tedy necítíme, ani nebolí. Z čeho je chrupavka? Chrupavku tvoří řídce rozeseté buňky, které během svého života tvoří mezibuněčnou hmotu, která je obklopuje. Složky mezibuněčné hmoty (proteoglykany, glukosamin, chondroitin, hyaluronová kyselina…) mimo jiné výrazně váží vodu. Zdravá chrupavka je tak plná vody, vysoká, pružná a šťavnatá.

Části disku

Dvě základní části disku jsou pružné vodnaté jádro (nucleus pulposus) a lamelární prstenec okolo (anulus fibrosus). Jadérko je téměř nestlačitelné a slouží přenosu statických sil. Je možné si jej představit jako kuličku uprostřed disku. V celé páteři pak stojí jednotlivá jadérka nad sebou a nesou hmotnost těla. Lamelární prstenec pružně vyrovnává výkyvy páteře a udržuje jadérko uprostřed ploténky. Je tvořen lamelami, které jsou uprostřed disku, kolem jadérka, uspořádány svisle. Čím dále jsou od jadérka, tím více se lamely sklánějí, až jsou na okraji disku téměr vodorovně. Jednotlivé vrstvy lamel se navíc střídají. V jedné jsou lamely doleva, v následující doprava atd., což výrazně zvyšuje pevnost disku. Příroda je geniální!

Co umí ploténka?

Disk je konstruován na osovou (axiální) zátěž. Dobře vydrží gravitační zatížení. Nesnáší však zatížení smykové (posun) a torzní (krut). Tyto formy zátěže disk přetěžují a pokud se opakují, vedou k jeho poškození. Houbu na školní tabuli, která také dobře nasává vodu, můžete opakovaně mačkat a povolovat, vodu vždy znovu nasaje. Nic se neděje. Pokud budete horní hranu houby zatěžovat posunem v opačném směru než dolní, budou se vlákna uprostřed přepínat až trhat. Jestě zhoubnější je pro ploténku torze. Lze ji připodobnit ke ždímání nasáklé houby. Nejen, že odstraníte vodu. Při opakování nenávratně poškodíte vnitřní strukturu disku. Houbu si kdykoli koupíte novou. Ploténku nikoli.