Definic bolestí zad je mnoho, snaží se dělit celou problematiku zejména podle lokalizace a délky trvání obtíží. Jiným možným pohledem je pak příčina, typ léčby, vliv na rozvoj invalidity, dle nákladů na léčbu apod.

Dle lokalizace

Hlavními statistickými jednotkami jsou:
• neck pain (NP) – bolest je lokalizována do krční oblasti bez propagace jinam; někdy se tak ale označují všechny stavy, kdy je bolest vyvolána krční páteří
• cervikokraniální syndrom (CC) – bolest se z krční oblasti propaguje do hlavy, případně bolí pouze hlava a jako příčina je označena krční páteř (cervicalis = lat. krční; cranialis = lat. týkající se hlavy)
• krční kořenový (radikulární, segmentový) syndrom – bolest se z krční oblasti propaguje v krčním kořenovém segmentu, např. C6 nebo C7. Pro každý segment je charakteristická lokalizace bolestivé projekce, která odpovídá vývojovým zákonitostem inervace těla.
• cervikobrachiální syndrom (CB) – bolest se z krční oblasti propaguje do jedné nebo obou horních končetin, případně bolí pouze horní končetina a jako příčina je označena krční páteř. Jako CB syndrom je možno označit pouze bolestivou projekci do horní končetiny, která nesplňuje radikulární (segmentovou) distribuci – viz. výše.
• low back pain (LBP) – bolest a dyskomfort jsou lokalizovány od okraje posledních žeber po dolní okraj hýždí (dolní gluteální-hýžďová rýha). Dle literatury se dále člení na LBP bez projekce bolesti do dolní končetiny (prostá LBP) a s projekcí.
• bederní (příp. sakrální-křížový) low back pain – bolest se z bederní (křížové) oblasti propaguje do dolní končetiny s definovanou radikulární (segmentovou) distribucí, hovoříme pak např. o radikulárním syndromu L5.
• pseudoradikulární syndrom – bolest se propaguje do končetiny, ale důvodem není radikulární distribuce.
• nespecifická LBP – takto je zpravidla označována bolest bez známé specifické příčiny (infekce, nádory, osteoporóza, Bechtěrevova choroba, zlomeniny, stavy po operacích aj.)Poznámka: Pro každý syndrom je přítomno více charakteristických symptomů (změny kožní citlivosti, výbavnost reflexů aj.), podle jejichž přítomnosti lze radikulární a pseudoradikulární syndrom zpravidla odlišit.

Dle délky trvání

• Akutní bolest zad – je obvykle definována v trvání do 6 týdnů
• Subakutní bolest – v trvání mezi 6 a 12 týdny
• Chronická bolest zad – bolest přetrvává déle než 12 týdnů, tedy 3 měsíce
• Rekurentní bolest – nová epizoda po minimálně šestiměsíčním období bez obtíží, ale ne jako exacerbace (znovu vzplanutí) chronické bolesti zad

Náš TIP

Pokud se sami naučíte dobře odlišit jednotlivé typy bolesti, můžete být svému lékaři nebo fyzioterapeutovi dobrým partnerem.