Ergonomická židle, moderní design a ergonomie, špatná ergonomie při práci na PC…., slovo ergonomie se stalo součástí našeho slovníku. Pojďme si říci, co přesně toto slovo znamená, čím se ergonomie zabývá a jaké je její praktické využití.

Základem slova ergonomie je řecké slovo ERGO neboli práce. Ergonomie představuje obor se širokým záběrem, zabývající se primárně výkonností pracujícího člověka a přizpůsobováním pracovních podmínek a prostředků jeho potřebám. Řeší kvalitu a zdravotní nezávadnost pracovní polohy a pohybů, které při práci nebo jiných činnostech provádíme. Dále posuzuje užitné vlastnosti, velikost a tvar pracovních nástrojů, přístrojů, vybavení, oblečení a obuvi.
Posuzováním účinků dalších fyzikálních vlivů (teplo, světlo, hluk, vibrace, kvalita vzduchu a působení chemických látek a záření) na lidský organismus se zabývá obor hygiena práce.

Význam ergonomie

Ergonomie vytváří takové prostředí, aby byl zabezpečen dostatečný komfort při pracovních i mimo pracovních činnostech a nedocházelo k nezdravému zatěžování pohybového aparátu špatným pohybem (pozicí) nebo vlivem vnějšího prostředí. Vnějším prostředím rozumíme rozličné nástroje, přístroje a vybavení pro práci, zábavu nebo odpočinek.
Hlavním přínosem správné ergonomie je:
– vytvoření komfortu při práci nebo jiných činnostech
– prevence zdravotních obtíží
– minimalizace únavy při různých činnostech
– zvýšení výkonnosti a zlepšení kvality prováděných činností
– dobrá fyzická a psychická kondice

Ergonomie v běžném životě

V dnešní době má ergonomie své místo v práci i běžném životě. Chceme kvalitně sedět nejenom při pracovní činnosti, ale i doma při odpočinku nebo v dopravě. Při práci v domácnosti chceme používat přístroje a nástroje s líbivým tvarem, ale zároveň požadujeme aby se dobře držely, nebyly těžké a snadno se s nimi manipulovalo. Ergonomie se uplatňuje i v mimopracovních činnostech jako je sport, doprava a samozřejmě i spánek. Výrobci těchto produktů zařadili ergonomickou způsobilost do svých výrobních programů a samozřejmě i do reklamních kampaní. Nedá se však bohužel říci, že vše co se honosí názvem „ergonomický“, opravdu splňuje kvalitativní ergonomické parametry.

Polohy a pozice

Nejčastější pozice v běžném i pracovním životě jsou sed, stoj a leh při spánku. Záleží na tom jakou pozici má naše tělo, tzn. v jakém vzájemném postavení jsou dolní končetiny, trup, horní končetiny a hlava, jaké úhly mezi sebou svírají a jak aktivní je sval, který udržení dané pozice zajišťuje. Toto vše je samozřejmě ovlivňováno tím, na čem sedíme/stojíme a co v těchto pozicích děláme. Rizikové jsou ty činnosti, ve kterých jsme nuceni setrvávat delší dobu bez možnosti změny nebo kde dochází ke kombinaci této pozice s dalším nevhodným pohybem. Obecně můžeme říci, že rizikové jsou všechny pohyby kdy se předkláníme, manipulujeme s těžkými předměty a pracujeme s rukama v poloze vyšší, než jsou naše ramena. Více… Pracovní polohy a pozice. Také delší setrvání ve statické pozici (držené polohy), není vhodné.
Samostatnou kapitolou je spánek, jehož kvalitu výrazně ovlivňuje pozice ve které spíme a samozřejmě na čem. Více… Spánek a bolesti zad.

Bolesti zad a ergonomie

Jednou z příčin bolestí zad může být špatná pracovní poloha nebo nesprávně prováděný pohyb při práci. Práce se v tomto ohledu jeví jako nejdůležitější faktor hlavně z důvodů velkého objemu takto stráveného času. Platí úměra mezi časem stráveným ergonomicky nevýhodnou činností a vznikem zdravotních obtíží. Jestliže špatně sedíme nebo stojíme několik desítek minut denně, určitě nám to neublíží, v případě, že jsou to pravidelně hodiny každý den, riziko vzniku obtíží se výrazně zvyšuje. V tomto případě je úprava pracovní pozice nutná, nicméně u již vzniklých obtíží bohužel nepostačuje k vyřešení problému. V tomto případě je třeba současně zahájit léčbu, odstranit aktuální potíže a nastavit vhodný kompenzační režim (vyrovnávací cvičení, pracovní pomůcky aj.). Správná ergonomie při práci je tedy především preventivním prostředkem proti vzniku bolestí pohybového aparátu nebo nutnou součástí další léčby.

Náš TIP

Jestliže pociťujete při určité činnosti bolesti zad, které po jejím ukončení vymizí, s velkou pravděpodobností se jedná o ergonomický problém. Zamyslete se nad tím jak a v jaké pozici činnost vykonáváte a pokuste se o vhodnou korekci. Optimálním řešením je individuální úprava pracoviště v problematice zběhlým specialistou. Naše doporučení naleznete v rubrice „Ergonomie“.