Sestava spinálních (páteřních) cviků je vhodná jako prevence i léčba bolestí bederní páteře a pánevních skloubení, částečně mají tyto cviky efekt i pro krční a hrudní páteř. Pro určité obtíže jsou vhodné pouze některé cviky, proto jste-li již v léčení, měli byste vhodnost cviku konzultovat se svým fyzioterapeutem nebo lékařem. Nebo využijte služeb naší PORADNY!

Co to jsou Spinální cviky

Spinální cviky jsou jedním z nejznámějších cvičení pro léčbu bolestí bederní páteře. Existuje celá řada mutací a poloh při cvičení, ne všechny jsou však správné a tedy i vhodné pro léčbu bolestí zad. Podle techniky provádění, může být efekt cvičení zaměřený více na protažení/uvolnění páteřních struktur nebo naopak na jejich posílení.

Technika cvičení

Princip cvičení je takový, že vždy rotujeme nohy a boky k jedné straně a hlavu ke straně druhé, zatímco ramena zůstávají ve stejné poloze. Rotace provádíme s nohama v různých pozicích, čímž cílíme pohyb do různých částí páteře.
Výchozí poloha pro cvičení je v leže na zádech, paže jsou v upažení, ramena na zemi, hlava ve střední pozici a nohy dle jednotlivých pozic. Po celou dobu cvičení se snažíme držet celou páteř v ose, to znamená neuklánět ji k jedné straně.
Dýchání při cvičení významně mění jeho efekt. Jestliže při rotaci do strany nadechujeme, má cvičení spíše charakter posilovací, jestliže při rotaci vydechujeme, je více protahovací. Vždy se snažíme o mírné stažení břišních svalů v průběhu celého cvičení. Bez konzultace s odborníkem doporučujeme techniku posilovací.
Cvičíme postupně od pozice 1 k pozici 7, každý cvik 4-6x na každou stranu.

Pozice 1

Obrázek k odstavci: Pozice 1
Cvičíme ve výchozí poloze s nataženýma nohama mírně od sebe. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika cvičení“.

Pozice 2

Obrázek k odstavci: Pozice 2
Cvičíme ve výchozí poloze s nataženýma nohama, kolena a kotníky jsou u sebe. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika cvičení“.

Pozice 3

Obrázek k odstavci: Pozice 3
Cvičíme ve výchozí poloze s nataženýma nohama, pata jedné nohy je na špičce nohy druhé. V této pozici provedeme rotaci vpravo i vlevo 4-6x a pak vyměníme nohy. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika cvičení“.

Pozice 4

Obrázek k odstavci: Pozice 4
Cvičíme ve výchozí poloze s pokrčenýma nohama mírně od sebe. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika cvičení“.

Pozice 5

Obrázek k odstavci: Pozice 5
Cvičíme ve výchozí poloze s pokrčenýma nohama, kolena i kotníky jsou u sebe. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika cvičení“.

Pozice 6

Obrázek k odstavci: Pozice 6
Cvičíme ve výchozí poloze se zvednutýma nohama. Kolena i kyčle jsou zhruba v úhlu 90°. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika cvičení“.

Pozice 7

Obrázek k odstavci: Pozice 7
Cvičíme ve výchozí poloze se zvednutýma nohama. Kolena i kyčle jsou zhruba v úhlu 120°. Ostatní pokyny pro cvičení jsou v odstavci „Technika